Weven is in Nederland weer in opkomst. De Weefkring Alkmaar hoopt dat deze groeiende belangstelling ook geldt voor Alkmaar en omgeving en dat er weer nieuwe leden bij komen. De PR-commissie van Weefkring Alkmaar timmert aan de weg om weven te promoten, informatie te geven over de Weefkring Alkmaar en over lesmogelijkheden in Alkmaar en omgeving.

Contributie

De contributie is € 18,- per jaar. U wordt verzocht de contributie vóór 1 november voor het komende jaar te voldoen. Na 1 november betaalt u € 2,- extra in verband met administratiekosten.

U kunt de contributie voldoen op IBAN NL60INGB0003871471 ten name van Penningmeester Weefkring Alkmaar.

Wilt u lid worden, schrijf u dan hieronder in:
Inschrijfformulier
Opzeggen lidmaatschap

Mocht u uw lidmaatschap willen opzeggen dan wordt u verzocht dit vóór 15 oktober schriftelijk aan de secretaris of de penningmeester te laten weten.